LENTS OFTÀLMIQUES

  • Monofocals
  • Bifocals
  • Trifocals
  • Progressius
  • Filtres terapèutics

A Optica Daró som Centre ESPECIALISTA VARILUX  a la Bisbal d'Empordà, i us podem oferir les lents progressives ESSILOR mes evolucionades del mercat.

Stock de lents
Lent organica antirreflexant 1.56 
cilindre -2.00
esfera +4.00 / -4.00