Tonometria (Pressió Intraocular)

La tonometria ens permetra mesurar la Pressió Intraocular, que es un dels indicadors principals de Glaucoma