Retinografia (Fons d'Ull)

La retinografia (fotografia del fons d'ull) es una prova diagnòstica que ens permet mitjançant la telemedicina avançar d'una manera molt mes fiable en la prevenció d'enfermetats com el Galucoma, Retinopaties, Degeneracions Maculars, etc...

Informació addicional