Què és la hipermetropia?

La hipermetropia és una ametropia en la qual hi ha una bona visió de lluny, però no de prop.

L'ull hipermetrop és relativament més curt i enfoca els objectes darrera la retina, la qual cosa dificulta la visió de prop però aconsequeix una excel.lent visió de lluny. Gràcies a l'acomodació del cristal.lí els infants i els joves poden llegir, però amb esforç. Aquest cansament visual pot produir un rebuig inconscient de la lectura i el fracàs escolar.

Malgrat que la hipermetropia lleugera no és un factor de risc.

Es corregeix amb lents convergents o positives.