Què és l’astigmatisme?

L'astigmatisme és una ametropia que generalment prové d'un problema en la curvatura de la còrnia, el que impedeix l'enfocament clar dels objectes que es troben propers o llunyans.

La superfície transparent anterior de l'ull (la còrnia) és pràcticament esfèrica en l'ull normal, mentre que, en una persona que pateix astigmatisme, està una mica deformada per l'aplanament d'algun delsl seus eixos. Això dóna una alteració de la imatge parcialment compensada per l'enfocament del cristal.lí amb cansament ocular tant de lluny com de prop. L'astigmatisme dóna una imatge borrosa.

Encara que l'astigmatisme pot presentar-se com un defecte aïllat, en la majoria dels casos es combina amb la miopia o la hipermetropia. La quantitat d'astigmatisme corneal que es pateix no es modifica pràcticament durant tota la vida, però sí que minva la capacitat de compensar-ho. Les persones afectades tindràn problemes visuals tan de lluny com de prop.