Orto-k - Tractament control de la miopia

07/03/2018

La miopia és el problema visual més comú en el món. Aproximadament un quart de la població adulta té miopia i aquest percentatge augmenta fins a més del 80% en països com el Japó, Singapur i Taiwan, on dos de cada tres persones adultes és miop.

La miopia és el problema visual més comú en el món. Aproximadament un quart de la població adulta té miopia i aquest percentatge augmenta fins a més del 80% en països com el Japó, Singapur i Taiwan, on dos de cada tres persones adultes és miop.

A causa de que la miopia elevada està associada a patologies oculars com el glaucoma o el despreniment de retina és d'importància aplicar en la mesura del possible les tècniques que permetin l'alentiment o l'estancament en la seva progressió.

Les lents d'Orto-k han mostrat un efecte de fre o control de la progressió de la miopia en nens i adolescents. És per això que la principal indicació de les lents orto-k en un nen miop té com a objectiu contenir el progrés de la miopia. Això és d'alta importància ja que a mesura que la graduació augmenta també ho fa la possibilitat de patir malalties oculars associades a la miopia.

No dubtis a contactar amb nosaltres per rebre més informació.